ΕΓΓΥΗΣΗ

(Επιβεβαίωση από την Ευρωπαική Οδηγία 2009)


Η εταιρεία προσφέρει εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη μέτα την πώληση, εφ’όρου ζωής του προιόντος.* Φυσική φθορά ή ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, είτε από ακατάλληλη αποθήκευση, κακή χρήση και πτώση, δεν καλύπτονται. Πιθανή αντικατάσταση μόνο μετά από έλεγχο της εταιρείας.


* Έξοδα μεταφοράς και αντικατάστασης επιβαρύνουν τον αγοραστή.